+ 34 981 508 142

A UNIÓN EUROPEA INTENSIFICARÁ A PROTECCIÓN DAS ABELLAS

5 de febreiro de 2018


 

Os eurodiputados pediron no pasado mes de xaneiro unha acción urxente para protexer á poboación de abellas en Europa. Para este propósito, estableceron as seguintes como medidas prioritarias, que terán que ser sometidas a votación en pleno do Parlamento Europeo a finais de febreiro ou principios de marzo:

- O aumento do orzamento nun 50% e mellora do apoio aos apicultores.
- Prohibición de pesticidas nocivos.
- Un plan de acción para combater a mortalidad das abellas.
- Medidas para deter as importacións de mel falso.

Estas medidas propostas son unha boa noticia nun momento en que algúns Estados membros seguen facendo caso omiso da lexislación da UE e poñen en perigo ás abellas europeas. Con todo, falta un compoñente clave que non sexa lexislación, senón "acción". A implementación adecuada e unha visión holística dos problemas e as oportunidades poden axudar a mellorar os esforzos para protexer ás nosas abellas.

Os eurodiputados declararon que "a Comisión da UE debería buscar formas de axudar aos apicultores a remediar as perdas de produción e os Estados membros poderían introducir un plan de compensación pola perda de colonias de abellas". Con todo, debemos enfocar a atención na prevención máis que no remedio, xa que unha vasta evidencia apunta cara ás condicións ambientais relacionadas cos praguicidas como a causa da desaparición das abellas.

BeeLife, Coordinadora Apícola Europa na que está integrada AGA, está traballando cos seus membros e socios para garantir que o informe conte con todos os aportes necesarios do sector apícola. Para mellorar o ambiente das abellas e axudalas a alcanzar o seu papel principal na agricultura, a UE necesita "unha estratexia efectiva, a gran escala e de longo prazo para mellorar a saúde das abellas, protexelas e garantir a súa repoboación ".


Voltar