+ 34 981 508 142

630 069 637


ACTUALIZACIÓN DE DATOS

Debido aos cambios bancarios, hai que actualizar o número de conta (IBAN), que empeza coas letras ES seguidas de 2 cifras (que son novas) e 20 cifras máis. É moi importante que nos fagades chegar estes datos para poder cobrar a cota por domiciliación.

Para a actualización da base de datos de AGA necesitamos saber o nº do rexistro apícola e o nº de colmeas dos socios que non entregaron as fotocopias do caderno apícola.

Esta información pódese enviar por email a aga@queixoemel.org ou por teléfono ó 981 508 142.


Voltar