+ 34 981 508 142

630 069 637


Biolmiel - Concurso Internacional de Meles Ecolóxicos

BIOLITALIA, en colaboración co CRA Unità di Ricerca di Apicoltura e Bachicoltura de Bologna, co C.i.Bi. – Consorzio Italiano per il Biologico, organiza e promove BIOLMIEL, concurso para a selección dos mellores meles ecolóxicos do mundo.

Para poder participar éstes son os principais requisitos das bases:

• Por cada mostra presentada hai que enviar 3 tarros de 250 g mínimo cada un, en frasco de vidrio, 1 frasco sen etiqueta e 2 frascoscoa etiqueta comercial.

• Un formulario de solicitude debidamente cumplimentado.

As categorías son tres:  Meles monoflorais, Meles multiflorais e Melatos.

As mostras de mel, xunto co impreso de solicitude cumplimentado (pódese solicitar a AGA en aga@queixoemel.org), debe estar na sede do concurso en Italia antes do 20 de xaneiro de 2013:

CRA – Honeybee and Silkworm Research Unit
k.a. Gian Luigi Marcazzan
Via di Saliceto, 80 40128 Bologna (Italy)
Tel. + 39 051 353103 fax + 39 051 356361

Mais información en www.premiobiol.it


Voltar