+ 34 981 508 142

CAMBIO DATA XORNADA COMERCIALIZACIÓN DO MEL EN GALICIA

12 de febreiro de 2020

Informamos do cambio de data que tivemos que realizar para a xornada sobre comercialización en Allariz, dentro das xornadas de actualización apícola que organiza AGA. A nova data será o 14 de marzo.

Estas xornadas van dirixidas a apicultores e apicultoras con experiencia, membros de AGA, coa finalidade de debatir e elaborar unhas conclusións sobre asuntos de actualidade apícola. Serán dúas xornadas, unha sobre sanidade, o 15 de febreiro en Arzúa, e outra sobre comercialización, o 14 de marzo en Allariz.

COMERCIALIZACIÓN DO MEL EN GALICIA

Data: 14 de marzo 2020
Horario: De 10 a 14 e de 16 a 18 h.
Lugar: EGA Escola Galega de Apicultura, Arzúa
Data límite inscricións: 11 de marzo

Temas (pendente confirmar ponentes):

- Mercado do mel a nivel mundial

- Comercialización do mel en Galicia

- Comercialización do mel ecolóxico

- Venta directa e mercado local

 


Voltar