+ 34 981 508 142

630 069 637


Continuar coa prohibición de pesticidas en Europa

Aínda hai autorizados máis de 300 produtos perigosos para as abellas. Grazas ás miles de firmas en toda Europa a favor das abellas e a presión de organizacións ecoloxistas e asociacións do sector apícola como AGA, xa son catro os insecticidas tóxicos prohibidos. Pero son prohibicións temporais e parciais e en España aínda están autorizados 319 produtos perigosos para as abellas. 

Salvemos a las abejas

Greenpeace continúa coa recollida de firmas para salvar ás abellas. Dende AGA animámoste a que asines esta petición e esixirlle ó Goberno español que:

1. Estableza un calendario para a prohibición dos praguicidas máis daniños, imidacloprid, clotianidina, iametoxam, fipronil, clorpirifos, deltametrin e cipermetrin).

2. Desenvolva un plan de acción integral para protexer as abellas e demais polinizadores e estableza unha folla de ruta para incrementar a 7,6 millóns de hectáreas a superficie dedicada á agricultura ecolóxica en 2020.

Das accións de hoxe dependen as xeracións futuras de humanos e demais especies. 

Asina para pedir ás autoridades españolas que protexan as abellas!

"Salvemos ás abellas" é unha campaña na que Greenpeace está traballando para protexer ás abellas fronte a desparición que están sufrindo, debido principalmente á agricultura industrial e o uso de praguicidas neurotóxicos. Mais información en:
http://www.greenpeace.org/espana/es/Trabajamos-en/Transgenicos/Abejas/


Voltar