+ 34 981 508 142

DEVOLUCIÓN DO PLAN APÍCOLA 2019

4 de decembro 2019

No mes de novembro comezamos a facer as devolucións do Plan Apícola 2019 e remataremos antes de que acabe o ano. Lembramos que facemos o pago por transferencia ós socios e socias que teñan a cota domiciliada ou indicaran un nº de conta para a devolución, e só para os que teñan máis de 50 colmeas no seguro ou máis de 20 € de devolución entre cera e alimento.  Para os que teñan 50 ou menos colmeas, e teñan que cobrar só a devolución do seguro, descontarémoslle o importe da cota do 2020. As persoas que teñan menos de 20 € a cobrar, entre cera e alimento, terán que solicitar o pago en efectivo ou descontalo igualmente na cota do 2020.


Voltar