+ 34 981 508 142

630 069 637


Decreto sobre Produción Primaria

Xa está publicado no DOGA do 30 de setembro o Decreto 125/2014 que regula a venda directa dos produtos primarios dende as explotacións á persoa consumidora final.
 
O decreto entrará en vigor a partir do 20 de outubro
 
 

Voltar