+ 34 981 508 142

630 069 637


Escola de Apicultura Online AG Pajuelo

A Escola de Apicultura Online de AG Pajuelo xa ten lista a programación de cursos para este 2015. Esta primavera haberá os seguintes cursos:

Cartaz Pajuelo 2015

O mel, coñecemento, producción, acondicionamento para o consumo e comercialización

Do 2 de marzo ó 20 de abril

Pódese visitar a demo:
http://www.pajueloapicultura.com/aulavirtual/course/view.php?id=6

A dedicación prevista é de 38 horas de formación, teórica e práctica, nas propias instalacións de cada un, cunha dedicación semanal dunhas 6 horas. Os textos son accesibles no ordenador ou poden imprimirse como pdf e cada participante pode marcarse o ritmo de autoaprendizaxe. Hai autoevaluacións dos temas e prácticas que cada un deberá realizar nas súas instalacións e que serán evaluadas polo tutor do curso (Antonio Gómez Pajuelo). O curso ten un foro de discusión onde todos poden participar.
 
Un curso novo de Cosmética apícola.

Do 11 de maio ó 8 de xuño.

Este curso, de 25 horas de formación, 50% de horas prácticas e cun kitt de produtos para a realización das mesmas.

A matrícula da dereito a 3 meses de consultoría gratis sobre o tema do curso.

Para maior información e inscricións:
Web: www.pajueloapicultura.com / www.escueladeapicultura.com
Email: info@pajuelo.info
Teléfonos: 606 502 122 - 964 246 494.

 


Voltar