+ 34 981 508 142

LOITA CONTRA A VESPA VELUTINA. IDENTIFICACIÓN CORRECTA E PRECISA DO BICHO INIMIGO

31 de xullo de 2018

Por Xosé Torres, presidente de AGA

«Confusión é unha palabra que inventamos para unha orde que aínda non se entende». (Henry Miller)

Resumo.- Consonte as definicións dos respectivos dicionarios da Real Academia Galega e da Real Academia Española:

Na lingua galega común débese identificar a Vespa velutina spp. nigrithorax como «tártago asiático» ou, mellor aínda, «tártago de patas amarelas», para distinguilo do 'tártago europeo' (Vespa crabro). E os niños secundarios dos tártagos denomínanse «tartagueiros», pasando a ser «tartagueiras» no caso de teren un tamaño inmenso.

En la lengua castellana, la Vespa veltunia spp. nigrothorax ha de identificarse como «avispón asiático» o «avispón negro», distinguiéndolo del 'avispón europeo' (Vespa crabro). Sus nidos se calificarán con la denominación de 'nido primario' o 'nido secundario'.

Recomendacións que o sector apícola galego está disposto a seguir.

Descargar artigo completo


Voltar