+ 34 981 508 142

630 069 637


Mapa de detección de Vespa Velutina

Dende a web da Consellería do Medio Rural e do Mar pódese consultar o mapa de detección de niños de Vespa Velutina, actualizado cada semana e realizado en base ao operativo executado pola Xunta de Galicia no Programa de Vixilancia e Control: http://www.medioruralemar.xunta.es/areas/gandaria/apicultura/vespa_velutina/

Mapa Vespa Velutina

 

Voltar