+ 34 981 508 142

PLAN DE VIXILANCIA E CONTROL DE VESPA VELUTINA

PLAN DE VIXILANCIA E CONTROL DA VESPA VELUTINA (a 03-11-2016)

No seguinte mapa pódese ver a distribución de competencias na retirada de niños de velutina por parte da Administración.

Naqueles concellos que asinaron convenio de colaboración ca FEGAMP (Federación galega de municipios e provincias) a retirada corresponde aos grupos municipais, bombeiros, protección civil... Noutros, encárganse os grupos de xestión supramunicipal (GES), e finalmente hai concellos donde a retirada compete ou ben a Medio Rural ou a Medio Ambiente, donde os niños neste caso son retirados por parte da empresa TRAGSA-TEC.

 

 


Voltar