+ 34 981 508 142

PUBLICADA A ORDE E AXUDAS PARA INCORPORACIÓN AGRARIA

20 de maio de 2019

Medio Rural convoca as axudas para plans de mellora, incorporación de mozos e desenvolvemento de pequenas explotacións. O Diario Oficial de Galicia publicou hoxe 20 de maio esta orde dotada con 42 millóns de euros. As persoas interesadas teñen de prazo ata o 20 de xuño para presentar as solicitudes.

A orde pódese descargar neste enlace: orde pola que se establecen as bases reguladoras das axudas. Esta subvención ten como obxectivo o apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas (coñecidos como plans de mellora), para a creación de empresas por persoas agricultoras mozas e para o desenvolvemento de pequenas explotacións, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014_2020.

Este ano o orzamento desta orde conta con 42 millóns de euros: 14 millóns de euros para a incorporación de mozos e mozas á actividade agraria, 25 millóns de euros para o apoio aos investimentos en explotacións agrícolas (os chamados plans de mellora) e 3 millóns de euros para o desenvolvemento de pequenas explotacións.

No que se refire ás achegas para a incorporación de persoas mozas, a subvención concederase pola execución do plan empresarial e consistirá nunha contía básica establecida en 20.000 euros, que poderá incrementarse en determinados casos dependendo, por exemplo, do volume de gasto dedicado á posta en marcha da nova explotación, da creación de emprego adicional a tempo completo ou do feito de instalarse nunha zona con limitacións naturais ou doutro tipo.

O importe da axuda para os plans de mellora será do 30% dos custos elixibles, que poderá incrementarse ata un máximo do 50% en función de criterios como o feito de ser agricultor/a mozo/a, por realizar un investimento de carácter colectivo, por desenvolver actuacións en zonas con limitacións ou por executar accións relacionadas con medidas agroambientais e coa agricultura ecolóxica, entre outros.

No que respecta ás pequenas explotacións, a achega ascende a 15.000 euros e concederase pola execución do plan empresarial, que terá unha duración de 18 meses dende a aprobación da mesma.

Os interesados nestas axudas teñen un mes de prazo para presentar a súas solicitudes a contar dende a data de publicación. No que respecta ás bases, mantéñense sen cambios respecto ao ano anterior.


Voltar