+ 34 981 508 142

REXISTRADA NO CONGRESO DOS DEPUTADOS UNHA PROPOSICIÓN NON DE LEI PARA A XESTIÓN DOS DANOS CAUSADOS POLA VESPA VELUTINA

12 de xullo de 2018

Comunicado da CODACC - Confederación en Defensa da Abella na Cornixa Cantábrica

A iniciativa foi presentada o pasado 4 de xullo polo grupo parlamentario En Marea-Podemos-En Común Podem. A Confederación en Defensa da Abeja na Cornisa Cantábrica propón un texto ao grupo parlamentario que serve de soporte á proposición.


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Ana Rumayor

O grupo parlamentario En Marea-Podemos-En Común Podem rexistra hoxe en Congreso dos Deputados unha proposición non de lei sobre a situación e os danos que causa a especie exótica invasora do avispón asiático ou Vespa velutina. O obxectivo da proposición é o debate das medidas aplicadas ata o momento, previstas nos textos do Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente desde o ano 2014 e analizar a súa eficacia ata o momento. 

Segundo se soubo, o Ministerio pretende modificar o contido destas medidas, previstas no documento "Estratexias de xestión, control e posible erradicación do avispón asiático" aprobado en 2014 e posteriormente en 2016, polo que é o momento idóneo para a presentación de propostas e novos métodos de control.

Nesta liña e habendo seguido a situación e expansión da especie durante estes anos, habendo realizado un gran labor divulgativa e de prensa, e intentando así mesmo levar a cabo unha comunicación constante coa Administración en forma de escritos, peticións, interpelaciones e preguntas nos Parlamentos Autonómicos etc, a Confederación en defensa da abeja na Cornisa Cantábrica (CODACC), así como todas as asociacións que integran a mesma nas súas respectivas Comunidades Autónomas, consideran necesario que o Ministerio de Medio Ambiente realice un seguimiento rigoroso da situación que está provocando a expansión da especie, e que se faga cargo da mesma dunha vez por todas e con decisión, en estreita colaboración cos órganos de goberno autonómicos. 

Por iso a CODACC decide presentar unha proposta de iniciativa parlamentaria en forma de Proposición non de lei aos grupos parlamentarios que estean dispostos a presentala, o que sucede co grupo parlamentario de En Marea-Podemos-En Común Podem, que tras recibir e estudar o texto proposto, rexistrárona hoxe ante a Mesa do Congreso dos Deputados. 

As medidas propostas ao Ministerio céntranse en:

1. Un orzamento concreto e suficiente para todas as medidas propostas que sirva para financiar eficazmente as ferramentas de control do avispón asiático.

2. Desenvolver, financiar e coordinar un plan de trampeo xeneralizado naquelas zonas con presenza do avispón asiático.

3. Articular e financiar Programas de Investigación aplicada dirixidas á obtención de atrayentes específicos (feromonas por exemplo) para a súa utilización na técnica do trampeo, logrando así a captura de raíñas fundadoras do avispón asiático sen capturar outro tipo de especies autóctonas beneficiosas, minorando tamén o impacto ambiental.

4. Aprobar un sistema de axudas económicas que permita paliar as perdas e gastos ocasionados polo avispón asiático nas explotacións apícolas afectadas.

5. Establecer un diálogo constante entre o Grupo de Traballo de Especies exóticas invasoras e o Subgrupo de traballo do avispón asiático, cos sectores afectados como o da apicultura.

6. Desenvolver un Plan coordinado de aplicación uniforme de todas as medidas de xestión que se leven a cabo, a través dunha comunicación constante e fluída entre as Comunidades Autónomas e a Administración estatal.

7. Incorporar as actuacións sobre o avispón asiático ou Vespa velutina, ?como especie exótica invasora presente no Catálogo de especies invasoras do Ministerio, no Plan de acción nacional para a conservación dos polinizadores, segundo as obrigacións previstas pola Coalición Internacional de conservación dos polinizadores.

8. Levar a cabo unha campaña de información e divulgación sobre esta especie invasora entre a cidadanía.

O obxectivo, segundo a CODACC, é que desde as institucións tómese conciencia real das dimensións deste problema ambiental, apícola e de saúde pública, e fágase un esforzo real en gestionar mellor os seus efectos, actualizando, por exemplo as medidas de freo da expansión, e dotando dun orzamento que as faga posible, cousa que non sucedeu ata agora.

Tralo debate no Congreso preténdese a aprobación da proposta e a consiguiente comunicación ao Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación e Medio Ambiente para que ditas propostas e accións plásmense na modificación que se prevé da Estratexia de xestión e sexan implantadas canto antes. 

O avispón asiático ou Vespa velutina está presente no Norte da Península, Estremadura, o norte de Castilla e León, e tamén nalgunhas zonas de Cataluña e Illas Baleares, teméndose a súa expansión cara ás zonas do oeste de Andalucía a través de Portugal, e afectando cada vez a máis territorios e con maior incidencia. Os danos causados ás especies autóctonas e os ecosistemas nativos son incalculables, así como as grandes perdas que sofre o sector da apicultura. A situación esixe medidas rápidas e decisivas, e o sector confía no que o Ministerio fágase cargo do problema como se merece.
 


Voltar