+ 34 981 508 142

SUBVENCIÓN INCORPORACIÓN AGRARIA 2020

29 de xaneiro de 2020

O 28 de xaneiro saíu publicada a orde de axudas para a incorporación agraria de xente moza e desenvovelmento de explotacións. Esta orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a concesión de axudas e convocar para o ano 2020 as seguintes liñas de axuda incluídas no Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, en réxime de concorrencia competitiva: creación de empresas para as persoas agricultoras mozas e apoio aos investimentos nas explotacións agrícolas.

Os socios e socias de AGA interesadas en solicitar esta subvención poden contactar coa asociación para recibir información e asesoramento.

Descargar convocatoria:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0426-080120-1_gl.html

 


Voltar