+ 34 981 508 142

XORNADA TÉCNICA CON LOLO ANDRADE EN NARÓN

Data: 19 de xuño de 2016

Lugar: Biblioteca  Pública de Narón

Horario: De 9.30 a 13.30

Charla de Lolo Andrade, experto sobre a Vespa velutina, organizada por DAGA Ferrol.

Trataranse os seguintes temas:

· Botiquin do abelleiro.

· Xaulas para protección das abellas.

· Cebos ecoloxicos larvicidas a base do fungo beauberia bassiana.

· Petardos, como alternativa ao lume na eliminación dos niños.

Máis información na DAGA Ferrolterra no teléfono 661 378 960 ou email dagaferrol@hotmail.com.


Voltar