+ 34 981 508 142

Cursos de reprodución e cría de raíñas. Apilarouco

Organiza: Apilarouco
Datas: 27 de maio, 30 de xuño e 1 de xullo de 2018
Lugar: Cualedro (Ourense) e Montalegre (Portugal)
Prezo: Varios
   

1. Visita a explotación de cría de raíñas

Data: 27 de maio

Horario: De 10.30 a 13.30 h. e de 15.30 a 18.30 h.

Lugar: Instalacóns de Montalegre Mel. Saída dende o "Centro de Interpretación dos Castros" ó lado do Cuartel da Guardia Civil en Cualedro.

Modalidade: Visita guiada  (charla e explicacións no colmear)

Entrega de material:

-Documentación variada sobre temas tratados (formato dixital)

-Dereito de admisión á comunidade Apilarouco (Integrado por más de 100 apicultores de toda Galicia)

Participantes: 30 máximos.

Prezo: 25€. Só para socios/as de AGA

Programa:

1. -Ciclo de vida das abellas       

                1.1-Identificación dos distintos estados larvarios (práctica)

                1.2-Manipulación de realeras

2. -Creación de núcleos

                2.1-Introducción de conceptos (fortaleza da colmea, climatoloxía, época do ano, importancia do núcleo forte)

                2.2- Muxido da colmea e creación de paquetes de abellas.

                2.3-Inxerto de realeira

                2.4-Introducción de raíña

3. -Creación de súper colmeas

                3.1-Colmea horizontal (caixón de morto)

                3.2-Doble enxame         

4. - Mini núcleo ou núcleo Baby

                4.1-Distintos modelos

                4.2-Utilidades              

5- Cría de raíñas

Datos xerais a ter en conta

5.1-Climatoloxía

                5.2-Estado da colmea para a súa manipulación

                5.3-Alimentación  - (enfocada para potenciar as novas raíñas)

                5.4-Tipos de materiais a usar para cría de raíñas (instrumental, caixóns)

                               5.4.1-Colmea iniciadora, criadora e terminadora

                               5.4.2-Incubadoras

6- Ciclo de vida das raíñas           

6.1-picking, cupularve,

                6.2-Identificación dos distintos estados de madurez

                6.3-Manipulación de raíñas

6.4- Aproveitamento das raíñas

 

2. Crecemento do apiario e cría de raíñas

Data: 9 e 10 de xuño APRAZADO, NOVAS DATAS: 30 DE XUÑO E 1 DE XULLO

Horario: De 10 a 13 h. e de 15 a 18.30 h.

Lugar: "Centro de Interpretación dos Castros" (ó lado do Cuartel da Guardia Civil) en Cualedro e instalacións de Montalegre Mel en Portugal.

Modalidade: practico-teórica (aula e colmear)

Entrega de material:

-Documentación variada sobre temas tratados (formato dixital)

- Raíña virxe engaiolada.

- Dereito de admisión á comunidade Apilarouco (Integrado por más de 100 apicultores de toda Galicia)

Participantes: 30 máximos.

Prezo: 50€. Só para socios/as de AGA

Programa:

1. -Datos xerais a ter en conta

1.1-Climatoloxía

                1.2-Estado da colmea

                1.3-Manipulación           

                               1.3.1-Alimentación  - (Primavera)

                                               1.3.1.1-Pros e contras

                                               1.3.1.2-Variedades e mezclas

                               1.3.2-Estimulación –Apimida

                               1.3.3-Desbloqueo

                               1.3.4-Organización dentro da colmea

2. -Ciclo de vida das abellas       

                2.1-Identificación dos distintos estados larvarios (teoría e práctica)

                2.2-Manipulación de realeras

3. -Métodos de división de colmeas

                3.1-División en distinto colmear

                3.2-División no mesmo colmear

                3.3- Pros e contras da división con excluidor (debate)

4. -Creación de núcleos

                4.1-Introducción de conceptos (fortaleza da colmea, climatoloxía, época do ano, importancia do núcleo forte)

                4.2-División en abanico

                4.3-División en líña

                4.4-Muxido da colmea e creación de paquetes de abellas.

                4.5-Inxerto de realera

                4.6-Introducción de raíña

5. -Creación de súper colmeas

                5.1-Colmea vertical

                5.2-Colmea horizontal (caixón de morto)

                5.3-Doble enxame

6. -Introducción ó mini núcleo ou núcleo Baby

                6.1-Pros e contras

                6.2-Distintos modelos

                6.3-Utilidades

                6.4-Reciclado do mini núcleo

7- Cría de raíñas

Datos xerais a ter en conta

7.1-Climatoloxía

                7.2-Estado da colmea para a súa manipulación

                7.3-Alimentación  - (enfocada para potenciar as novas raíñas)

                7.4-Tipos de materiais a usar para cría de raíñas (instrumental, caixóns)

                               7.4.1-Colmea iniciadora, criadora e terminadora

                               7.4.2-Incubadoras

Ciclo de vida das raíñas

8.1-picking, cupularve,

                8.2-Identificación dos distintos estados de madurez

                8.3-Manipulación de raíñas

8.4- Aproveitamento das raíñas

Zánganos

9.1- Importancia dos zánganos. (Introducción ó mundo Zángano)

                9.1.1- Cría e selección de Zánganos

                               9.1.2- Vida e traballo do Zángano

Inscricións:

Data límite: dez días antes do inicio

Cubrir a ficha de inscrición e enviar xunto co xustificante de pagamento a AGA.

 

 


Documentación:


Voltar