+ 34 981 508 142

Reprodución e multiplicación do apiario Apilarouco

Organiza: Asociación Galega de Apicultura e Apilarouco
Datas: 17 e 18 de xuño de 2017
Lugar: Cualedro e Montalegre (Portugal)
Prezo: 50 €, incluindo 2 raíñas virxes
   

Docentes : Apilarouco.

Lugar: Cualedro e Montalegre (Portugal) 

Datas e horario: 17 de xuño de  10:30 a 13:30 e de 16 a 19 h. (Cualedro) e 18 de xuño de 10 a 19 h. (Montalegre)

Nº de participantes : máximo 25

Prezo: 50 €, incluíndo 2 raíñas virxes

Só para socios e socias de AGA con formación apícola previa.

Inscricións:

Indicar nome, teléfono e correo electrónico por email a info@apiculturagalega.es ou por teléfono ó 981 508 142. Unha vez confirmada a dispoñibilidade de praza indicarase a forma de pago.

Data límite: 1 semana antes do curso

Contacto para máis información: José Bailón Martínez. Tel. 665 820 171 Email jose.bailon@edu.xunta.es

Programa:

a. Datos xerais a ter en conta. 

Climatoloxía. Estado da colmea

Manipulación : Alimentación (primavera), pros e contras, variedades e mezclas, azúcar invertido. Estimulación –Apimida. Desbloqueo. Organización dentro da colmea  

b. Ciclo de vida das abellas        

Identificación dos distintos estados larvarios (teoría e práctica). Manipulación de realeras

c. Métodos de división de colmeas

División en distinto colmear. División no mesmo colmear. Pros e contras da división con excluidor (debate)

d. Creación de núcleos.

Introdución de conceptos (fortaleza da colmea, climatoloxía, época do ano, importancia do núcleo forte). División en abanico. División en línea. Ordeñado da colmea e creación de paquetes de abellas. Enxerto de realera. Introdución de raíña

e. Creación de súper colmeas

Colmea vertical. Colmea horizontal (caixón de morto). Doble enxame        

f. Introducción ó mini núcleo ou núcleo Baby

Pros e contras. Distintos modelos. Utilidades. Reciclado do mini núcleo


Documentación:


Voltar