+ 34 981 508 142

 

Exposición de meles. Mostra 2012

Exposición dunha selección de Meles representativos de Galicia nas inslatacións da BAGA. Deles falou Antonio Gómez Pajuelo na XVII Mostra Galega de Apicultura