+ 34 981 508 142

AVISO LEGAL

 

Datos Identificativos do Titular da Páxina Web

 

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

Obrigas de información xeral establecidas no artigo 10 da LSSI.

A presente política de protección de datos regula o acceso e o uso do sitio Web www.apiculturagalega.es propiedade de ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA con CIF G15077282 e domicilio social en COSTA DE SAN MARCOS Nº 7 BAIXO CP15890-SANTIAGO DE COMPOSTELA.

 

Política de Protección de Datos

 

En cumplimeto do artigo 5 da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, polo que se regula o dereito de información na recollida dos datos, advírrtese de que todos os datos persoais que sexan facilitados voluntariamente polos usuarios/as da páxina www.apiculturagalega.es serán incluidos nun ficheiro automatizado denominado USUARIOS WEB cuia finalidade é a “xestión dos datos persoais dos usuarios/as da páxina web necesarios para o desenvolvemento da actividade do responsable do ficheiro” e que figura inscrito a nome do titular da web ante a Axencia Española de Protección de Datos.

O/A usuario/a otorga o consentimiento expreso, libre e de forma inequívoca para que os seus datos de carácter persoal sexan incluidos nun ficheiro automatizado cuio responsable é ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA e que serán tratados coas seguintes finalidades:

  • Atender a súa solicitude cando contacte por medio do noso “formulario de contacto”. Neste caso os seus datos non serán cedidos a terceiros.

A base para o tratamento dos seus datos é a de poder atender a súa solicitude de contacto. Terá dereito a acceder ós seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento dos seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos, sempre que fose necesario, para cumplir coas obrigas legalmente establecidas.

ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA poderá remitirlle ofertas comerciais dos nosos produtos e servizos que puideran ser do seu interese.
As autorizacións para o envío de información comercial, cesión de datos e envío de comunicacións comerciais por calquera medio poderán revocarse, en calquera momento enviando un correo electrónico a servizoxuridico@apiculturagalega.es indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia do seu DNI.

A estos efectos informámoslle que en calquera momento o Cliente/Usuario/a poderá exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, oposición ou cancelación dos seus datos de carácter persoal ó enderezo antes indicado.

ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas.

En virtude do principio de calidade de datos, o/a Cliente/Usuario/a deberá comunicar por escrito a ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA, mediante calquera medio que permita ter constancia da recepción por ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA, calquera erro que puidera apreciar nos seus datos personai a fin de que se proceda a rectificalos.

Ambas partes considerarán que os datos que obran nos sistemas de ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA son correctos, en caso de que o Cliente non exerza o seu dereito de rectificación.

Asimismo informámoslle de que ASOCIACIÓN GALEGA DE APICULTURA ten implantadas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantizar a seguridade dos seus datos de carácter persoal.

A través desta páxina web www.apiculturagalega.es non se recolle ningún dato persoal sen o seu coñecemento.

No caso de que non esté conforme co tratamento dos seus datos poderá dirixir as súas reclamacións ante as Autoridades de protección de datos.

 

Lexislación Aplicable

O presente Aviso Legal rexirase polo disposto na lexislación española someténdose á xurisdición dos Xulgados e Tribunais do domicilio do titular da web.