+ 34 981 508 142

CORREO APÍCOLA PRIMAVERA 2019

Contidos:

 • Da velutina aínda sabemos pouco, por Suso Asorey
 • Asemblea Xeral de AGA, actividades 2018 e programa 2019
 • Xornadas e feiras 2019
 • Programa de formación 2019: cursos básicos, especialización e xornadas técnicas
 • Escola Galega de Apicultura: Programa de formación 2019
 • Cambio na normativa da etiquetaxe do mel
 • Próximas actividades DAGAS
 • AGA Informa: Alimentación das colmeas, apiturismo en Grecia, Plan Apícola 2019
 • Vespa velutina: Plataforma Stop Velutina, xornada en Allariz e concentración abelleira en Ourense
 • Panal de anuncios
 • Laboratorio de AGA e Concurso de Meles do País
 • Ficha inscrición cursos 2019
Descargar