+ 34 981 508 142

630 069 637


« Volver o inicio

Programa científico-técnico

O Programa científico-técnico do VII Congreso de Apicultura Hispánica, estruturouse en sete áreas nas que se tratarán diversos estudos e avances científicos de grande importancia para o desenvolvemento deste sector.

Este congreso ofrece unha magnífica oportunidade para dar a coñecer a ampla actividade desenvolvida polos apicultores, intercambiar opinións sobre a investigación que está a realizarse en apicultura, poñer en contacto científicos con técnicos e apicultores, coñecer a actividade que están desenvolvendo todos eles e intercambiar experiencias. Todo iso co obxectivo común de profundizar no coñecemento da abella e os seus produtos e intentar aportar solucións e respostas á problemática que lles afecta.

Contamos cun amplio programa científico con ponencias de toda a Península Ibérica e de varios países de América Latina que detallamos a continuación. Tamén está dispoñible a descarga do libro de resumes neste enlace: libro de resumes

A publicación das ponencias completas realizarase próximamente. Comunicaremos a todos os congresistas como poderán facer para acceder ó mesmo.

 

1. BIOLOXÍA E COMPORTAMENTO DA ABELLA

Coordinadora: Dra. Mª Carmen Seijo

Traballos relacionados coa bioloxía das abellas (fisioloxía, inmunoloxía, xenética, neurobioloxía, etc), así como os que teñan por obxecto de estudo características morfométricas, diferenciación taxonómica e comportamento da abella e a colonia.

Oral

Horario e lugar: Venres 3, de 16 h. a 17 h. Aula 14

I. Avaliación de técnicas para medir o comportamento defensivo das abellas. Rivas Blanco, D., Flores Montañés, J.M.

II. Estudo do comportamento das abellas (Apis mellifera iberiensis) sometidas a variacións do campo electromagnético. Mendes, R.,Marques, M., Pires, S.

III. Orixe e desenvolvemento da abella africanizada no continente americano. Casas-Peñueleas R.A., Pérez-Cabrera, L. Barat Babiera,J.M., Pérez Esteve, E.

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. PermAPIcultura con ollo clínico. Pintor Sánchez, X.L.

 

2. POLINIZACIÓN E FLORA APÍCOLA

Coordinadoras: Dra. Mª Jesús Aira, Dra. Pilar de Sa e Dra. Mª Carmen Seijo

Polinización da flora silvestre e cultivada de interese apícola. Avaliación do seu potencial para a apicultura. Efectos do cambio climático e sistemas actuais de produción agrícola. Biodiversidade e apicultura en espazos naturais. Outros aspectos de interese neste ámbito.

Oral

Horario e lugar: Venres 3, de 16 a 19 h. Capilla

I. Plantas produtoras de colleita de pole na Península Ibérica, as 40 principais. Gómez-Pajuelo, A., Orantes-Bermejo, F. J., Gonell, F., Torres, C.

II. Identificación por cor e verificación por microscopía dos principais poles obtidos na península Ibérica. Gómez-Pajuelo, A., Orantes-Bermejo, J., Gonell, F., Torres,

III. Son os cultivos de millo e xirasol, en España, un perigo para as abellas? González-Porto, A.V. , Martín-Hernández, R. Pardo-Martín,C., López-Pérez, J.A., Molina-Abril, J.A., Higes, M.

IV. Estudo de influencia de estacións de polinización no "parque rexional conca alta do pomares ". Castro, A.

V. Identificación da flora apícola, estudo da orixe botánica de meles e elaboración de calendarios florais de vexetación asociada aapiarios do municipio de Pitalito, Huila, Colombia. Mosquera, J.A.,Lavao Laverde, L., Serrato Bastidas, A.R., Donas Gómez, H.C.

VI. Estudo de diversidade e cantidade relativa de pole achegado diariamente á colmea polas abellas en Galicia. De Sábado-Outeiro,M.P., Armesto Baztán, S.

VII. Relación entre o contido en proteína e o espectro polínico de meles artesanais procedentes de alvarizas de Galicia. Armesto, S.,Judit Rodriguez, J., De Sá-Otero, M.P.

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. Flora apícola fósil de Ribesalbes. Gómez-Pajuelo, A.

II. Os xéneros Apis e Bombus no rexistro fósil da península Ibérica.Peñalver, E., Gómez-Pajuelo, A.

III. Incidencia do pole de arando (Vaccinium L.) en meles da bisbarra de Liébana (Cantabria). García-Pregado, M.R., Matías-Martínez, E.,Alfaro-Saiz, E., Morante-Martín, J., Valencia-Barreira, R.M.

IV. A polinización entomófila combinada con asentamentos apícolas.Pérez Simó, J., Donat-Torres, M.P.  

 

3. APITERAPIA E APIPUNTURA

Coordinador: Dr. Xesús Feás

Avances e estudos sobre o potencial dos produtos da colmea na mellora e mantemento da saúde humana e animal. Recoñecemento dos beneficios da súa utilidade.

Oral

Horario e lugar: Venres 3, de 17.30 h. a 19 h. Aula 14

I. Apiterapia en España; unha aproximación histórica. Gonzalo Laraudogoitia. I.

II. COMPOSICIÓN MINERAL DE PROPOEXOS ESPAÑOIS E CHILENOS.Mª Inmaculada González-Martín, Isabel Revilla, Ana Mª Vivar-Quintana, Carlos Palacios Riocerez, Mª Angeles Blanco López, Olga Escuredo, Mª Carmen Seijo

III. O mel, doce alternativa aos antibióticos. Vina Garcia, J.

IV. Evalucación antitumoral do propóleos vermello brasileiro e expresión imuno-histoquímica-histoquímica do Ki-67 e p16ink4a inducidas por DMBA en carcinomas espinocelulares. RodriguesRibeiro, D., Farias Alves, A.V., Pereiras Filho, R.N., Pereira Santos,E., Cordeiro Cardoso, J., Cavalcanti de Albuquerque Jr, R.L.

 

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. Efecto modulador do propóleos vermello brasileiro en carcinogensisdérmica quimicamente inducida. Rodrigues Ribeiro, D., Farias Alves,A.V., Pereiras Filho, R.N., Moda de Almeida, B., Souza Pinheiro, K.Cordeiro Cardoso, J., Cavalcanti de Albuquerque Jr, R.L. 

 

4. PRODUTOS APÍCOLAS

Coordinadores: Dr. José Francisco Huidobro e Dra. Mª Teresa Sancho

Produtos da colmea (mel, pole, xelea real, etc.). Utilidade bromatolóxica, profiláctica e cosmética. Métodos de análise (sensoriais, botánicos, fisicoquímicos, microbiolóxicos...) e control de calidade (adulteracións, presenza de residuos, etc) dos devanditos produtos.

Oral

Horario e lugar:
Venres 3, de 16 h. a 19 h. Salón de Actos
Sábado 4, de 10 h. a 12 h. Aula 14.

I. Calidade de ceras. Favos naturais e artificiais. Orantes Vermello,F.J. , Serra Bonvehi, J.

II. Detección de ADN de arroz (Oryza sativa) mediante PCR a tempo real (real estafe PCR). Torres Fernández-Píñar, C., Orantes Vermello,F.J.

III. Método de determinación de estreptomicina e dihidroestreptomicina en mel por LC-ms/ms. Megías Megías, M., Moreno González, D., Torres Fernández-Piñar, C., Orantes-Bermejo,F.J.

IV. Determinación do colorante 4-mei en meles comerciais de España. Torres Fernández-Píñar, C., Orantes Vermello, F.J.

V. Análise sensorial de meles: a normalización do vocabulario descritivo de olores e aromas (estado actual). Bentabol, A.,Hernández García, Z.M.

VI. Contribución para a caracterización do " hidromel " un produto tradicional algarvio. Cavaco, T., Figueira, a.C

VII. A produción de pole en España, materiais, estratexias e acondicionamento do produto. Gómez-Pajuelo, A., Orantes-Bermejo,J., Gonell, F., Torres, C.

VIII. Efecto da adición de diferentes plantas sobre as características sensoriais da hidromiel. Gómez, S., González, OU., Freixo, J.M., Prieto, B., Combarros-Fuertes, PÁX.

IX. Diferenciación palinológica, físico-química e sensorial de meles demyrtáceas producidas en Andalucía. Rodríguez, I.; Montañés, S.;Piva, G.; Galán-Soldevilla, Ubera, J.L.

X. Influencia de tipos de cazapolen e tempo de recollida na microbioloxía do pole. Cabelo, J.R.; Montañés, S.; Flores, J.M.;Rodríguez, I.; Moreno, R., León, S, G. Pajuelo, A.

XI. Caractersísticas físico-químicas de meles monoflorales deEuphorbia. Terrab, A., Bettar, I., González-Miret M.L., Hernanz, D.,Marconi, A., Heredia, F.J.

XII. Variabilidade da composición química e propiedades funcionais do própolis, pólen e mel. Gonçalves, M.Silva, T., Mendes, B.,Ferreira, C.

XIII. Influencia da temperatura na estabilidade do mel. De Diego Eguiluz, M., Pascual Maté, A., Osés Gómez, S.M.,Fernández Muiño,M.A., Sancho Ortiz, M.T.

XIV. Análise físico-químico e palinológico de propolis de Castela e León. Adanero Jorge, F., García Fernández, M.C. ,Sanz Gómez, J. J., Valencia-Barrera, R.M.

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. Estudo das características físico-químicas de meles de diferentes orixes botánicas e xeográficas. Combarros-Fortes, PÁX., Castro,J.M. , Tornadijo, M.E., Estevinho, L.M., Freixo, J.M.

II. Análise estatística multivariante para a identificación dos meles con indicación xeográfica protexido Mel de Galicia mediante algúns dos seus parámetros fisicoquímicos e o seu contido mineral. Suárez Luque, S., Mato Naveira, I. Sancho Ortiz, M.T., Huidobro Canales,

III. Avaliación da composición e da actividade antioxidante e antimicrobiana de extractos de propóleos de orixe portugúes.Gonçalves, M., Duarte, M.P., Pereira, H., Arreba, A., Maia, S., Silva,T., Mendes, B.

IV. Análise enzimática de compoñentes en meles "produto decalidade mel de Galicia". Branquinho de Andrade, P.,Cendón, V.,Fernández-Muiño, M.A., Huidobro, J.F., Mato, I., Muniategui, S.,Rea, M.E., Sánchez, M.P., Sancho, M.T.,Simal-Lozano, J.; Val, A.

V. Diferenciación entre os meles de Galicia e as procedentes doutras zonas de España mediante técnicas multivariantes utilizando ácidos orgánicos e parámetros fisicoquímicos relacionados con eles. MatoNaveira, I. Suárez Luque, S., Simal-Lozano, J., Sancho Órtiz, M.T.,Huidobro Canales, J.F.

VI. Estudo da cor CIE L*a*b* dos meles de Tenerife. Pérez Marrero, PÁX., Hernández García, Z.M., Bentabol, A.

VIIEstudo da capacidade antioxidante de meles de Tenerife (DOP).Bentabol, A., González Marrero, B., Hernández García, Z.M.

VIII. Tipificación e características de meles monoflorales de alta montaña de pirineos: mel de rododendro (Rhododendron ferrugineumL.) e mel de regalizia (Trifolium alpinum L.). Gil i Espuny, M.

IX. Biodiversidade de microalgas en meles e mielatos. Cambra, J.,Araujo, R.M. 

 

5. SANIDADE APÍCOLA E SAÚDE DAS ABELLAS

Coordinadores: Dr. Francisco Padilla e equipo Técnico de AGA

Enfermidades e parásitos das abellas. Diágnostico, prevención e tratamentos. Pragas habituais e novas ameazas. Impacto do cambio climático e da agricultura industrial na saúde das abellas e o desenvolvemento das colonias.

Oral

Horario e lugar: Sábado 4, de 10 a 13 h. Salón de Actos

I. Efectos dos acariridas e neonicotinoides sobre as abellas. OrantesVermello, F.J. e Gómez Pajuelo A.

II. Dispositivo de monitorización para a avaliación da temperatura e a humidade no interior das colmeas baseado en tecnoloxía arduino e o seu uso no estudo da sanidade apícola. Sánchez, V., Gil, S., Lúa,J.J., Flores, J.M., Padilla, F.

III. Estratexia para o control de varroa na illa de Tenerife. Ruiz, J.A.,Hernández, Z.M., Bentabol, A.

IV. Hive AliveTM, unha alternativa terapéutica para as nosoemosis.Garrido-Bailón, E.

V. Avaliación da eficacia fronte a Varroa destrutor de diversos principios activos aplicados en celulosa. Orantes Vermello, F.J.

VI. Uso de flavonoides e taninos en sanidade apícola. Orantes-Bermejo,F. J., Gómez-Pajuelo,

VII. Avaliación de diferentes métodos para comparar a eficacia de acaricidas no norte de España empregados no control de Varroadestrutor. Menéndez Fernández, J., Goyache, G., Marín, F.,Barcáiztegui, C.

VIII. Actualización sobre tratamentos acaricidas a base de amitraz: influencia da formulación sobre a seguridade e a eficacia. Benoit Siefert, Raphaele Massard

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. Ensaios de crecemento de Ascosphaera apis no medio de cultivo a base de pole. Benítez Ahrendts, M.R., Flores Montañés J.M. e Meixela L.

II. Vantaxes das técnicas xenéticas na detección de enfermidades apícolas. Iberogen Estudios Ambientales S.L.

III. A microscópica óptica e estado da nosemosis en Portugal. Pires,S., Murilhas, A., Russo-Almeida, PÁX., Valério, J.M.

IV. Patoxenicidade de illados do fungo entomopatógeno Beauveriabassiana (Deuteromycota: Hyphomycetes) contra Varroa destrutor (Acari: Mesostigmata), un ácaro ectoparasito das abellas do mel,Apis mellifera (Hymenoptera: Apidae). Díaz, A., Gil, S., Flores, J.M.,Quesada, E.

V. Enquisa sobre a mortaldade invernal de colmeas en Tarragona.Gil-Espuny, M., Gómez-Pajuelo, A., Gonell Galindo, F.

VI. Vespa velutina en España. Negrete Ocejo, M.

VII. Eficacia de tratamentos térmicos sobre Paenibacillus larvae no procesado de cera estampada. Bruguera-Casamada, C., Cambra-Sánchez, J., Araujo-Boira, Rosa M.

 

6. TECNOLOXÍA APÍCOLA E MANEXO DE COLMEAS

Coordinadores: D. Marcos Varela e Equipo técnico de AGA

Actividades de innovación e emprendemento no sector apícola. Avances en materia de tecnoloxía e manexo de colmeas, tanto en apicultura convencional coma en produción ecolóxica. Melloras para o traballo profesional e para o benestar e produción das abellas.

Oral

Horario e lugar: Sábado 4, de 12 a 14 h. Aula 14

I. Uso de feromonas da cría no manexo produtivo da colmea. Produción de pole. Orantes-Bermejo,F. J., Gómez-Pajuelo, A.

II. Sistema de cartuchos versus sistema de cadros móbiles. Carrillo Sánchez, A. 

III. Alvariza 2.0 - xestión informática da explotación apícola. DeMiguel, F., Ruiz, M.V., Louro, L.

IV. Guía de boas prácticas para o pole apícola. Pardo-Martin, C.,Martínez Sanmartín, A., González-Porto, A.V.

V. Equipo para descontaminación de ceras. Orantes-Bermejo,F. J.

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. Produción industrial de enxames. Pintor Sánchez, X.L.

II.  Innovación en apicultura. Vaquerín Moares, J.L.

 

7. ECONOMÍA, DESENVOLVEMENTO E PERCEPCIÓN SOCIAL

Coordinadores: Dr. Abel Yañez, D. Ángel García de Frutos e Equipo Técnico de A.G.A.

Actividade económica e comercial do sector apícola. Balance anual das explotacións españolas. Apicultura urbana, apiturismo e museos. A educación ambiental baseada na vida e costumes das abellas.

Oral

Horario e lugar: Sábado 4, de 10 a 13 h. Capilla

I. A apicultura tradicional en Cantabria. Negrete Ocejo, M.

II. O mel na cultura ibérica: uso e comercio (séculos VI a II a.C).Oliver, A., Gómez-Pajuelo.

III. Aula do mel dos picos de Europa: un modelo alternativo de explotación apícola profesional na cornixa cantábrica. Noriega Caso,J.A., Alvarez Dosal, C.

IV. A apicultura na cornixa cantábrica pasado, presente e futuro.Valcuende de Cos, C.J.

V. Apicultura urbana en España comparación con outros países. Beegarden Málaga, como proxecto educacional e divulgativo do mundo da apicultura. Gil Gómez, J., Gómez Turpín, E.M., Dixon, L.

VI. O museo do mel de Málaga. Proxecto de desenvolvemento do sector apícola. De Miguel, F., Ruiz, M.V., Louro, L.

VII. O patrimonio apícola cereiro tradicional: un achegamento ao caso galego. Copena Rodríguez, D., Copena Rodríguez, D.

VIII. Cervexa de mel unha ventá á industria apícola. Ruggeri Basso,C.F., Maessen Bolla, P.A.

Panel

Horario e lugar: Todo o congreso, nos corredores do claustro

I. Iniciación á apicultura. Negrete Ocejo, M.

II. Asemblea da natureza. Chicote Hernández, F. (Audiovisual)

III. Importancia da existencia dunha Asociación Nacional en España, comparación con outros países. Sánchez Vera, M., Moreno Gormaz,C., Casado Saez, M.A.

IV. Rutas apícolas polas terras de "x". Pintor Sánchez, X.L.